4F 樂味館

 

 親子遊樂

 生活用品/健康器材

 特色餐廳

 咖啡輕食

 伴手好禮


 406  湯姆熊

 409  義式屋古拉爵

 423  魏姐包心粉圓

 427  咪噠minik

 410  大心新泰式麵食

 424  伯朗咖啡

 426  揚龍原木傢俱

 411  勝博殿

 418  友士日本酒專賣

 401  西堤牛排

 413  CoCo 壱番屋

 419  老行家

 402  涓豆腐

 414  瓦城

 420  玄米大吟釀

 405  聚 北海道昆布鍋

 415  段純貞牛肉麵

 421  長庚生物科技

 407  Mr.Onion牛排餐廳

 417  靚紅樓

 422  小森熊

 408  和民居食屋

 404  摩斯漢堡