4F 樂味館

 

 親子遊樂

 生活用品/健康器材

 特色餐廳

 咖啡輕食

 伴手好禮


 406  湯姆熊

 409  義式屋古拉爵

 423  魏姐包心粉圓

 426  揚龍原木傢俱

 410  大心新泰式麵食

 424  伯朗咖啡

 401  西堤牛排

 411  勝博殿

 418  友士日本酒專賣

 402  涓豆腐

 413  CoCo 壱番屋

 419  老行家

 405  聚 北海道昆布鍋

 414  瓦城

 420  玄米大吟釀

 407  Mr.Onion牛排餐廳

 417  靚紅樓

 421  長庚生物科技

 408  和民居食屋

 404  摩斯漢堡

 422  小森熊